The Story of Nastagio degli Onesti – third episode